شیر مادر بهترین غذا برای کودک تا 4 ماهگی به شما می رود و از آن به بعد همیشه سوالی را که ذهن مادران را به خود مشغول می سازد این است که چه غذاهایی را به کودک و نوجوان خود بدهند .


در جواب این سوال باید متذکر شویم که باید تحت نظارت پزشک بعد از چهار ماهگی دادن غذاهای ساده ای مانند فرنی ، حریره ، پوره و ... را به کودک شروع نماییم و چند مسئله را حتما در نظر داشته باشیم اول اینکه شیر غذایی است که نباید فراموش شود و دوم اینکه برای تامین نیاز کودک به انواع ویتامین ها باید آبمیوه تازه به کودک داده شود بهتر است که در صبح شیر و در عصر آب میوه به کودک داده وقتی کودک کمی بزرگتر شد از سبزیجات تازه در غذای روزانه ی او استفاده شود .


مسئله مهم اینکه هیچ وقت در دادن غذا نباید متوسل به زور گشت بلکه با خوشایند نمودن غذا و تزئین زیبای آن باید اشتهای کودک و نوجوان را تحریک نمود تا خود به خوردن غذا رغبت نشنا دهد .